Phone Directory

You are here

Name Job Title E-Mail EXT
professor :Saed Bin nazzal alanzi professor :Saed Bin nazzal alanzi Community College sn.alanazi@psau.edu.sa 011588-7300
Dr. Nasser Rashed Al Shehhan Dr. Nasser Rashed Al Shehhan Community College n.shehan@psau.edu.sa 011588-111111
فايز بن سعيد الشهري فايز بن سعيد الشهري مدير الشؤون الإدارية والمالية f.alshehri@psau.edu.sa 011588-7312
نواف عايد تعبان العنزي نواف عايد تعبان العنزي مدير مكتب عميد الكلية n.alonazi@psau.edu.sa 011588-7300
مسفر بن مطلق الدوسري مشغل أجهزة حاسب آلي m.aldossrey@psau.edu.sa 011588-7316
محمد قاسم عبده حكمي نجار m.hakami@psau.edu.sa 011588-7393
طلال بن سعيد الشهراني مسجل معلومات t.alshahrani@psau.edu.sa 011588-7396
محمد بن سعد الشكرة أمين صندوق m.alshakrh@psau.edu.sa 011588-7391
سطام بن راشد الدبيان مسجل معلومات s.aldubayan@psau.edu.sa 011588-7300
نايف بن محمد الجعيدي كاتب nm.aljaeidi@psau.edu.sa 011588-0
ماجد بن عبدالله السويلم مساعد إداري m.alsuwailem@psau.edu.sa 011588-7384
محمد بن إبراهيم الجليفي مساعد إداري m.algelevi@psau.edu.sa 011588-7319
عبد الرحمن بن محمد المريف مساعد إداري a.almreef@psau.edu.sa 011588-7388
محمد بن زيد الزير مساعد إداري m.alzeer@psau.edu.sa 011588-7386
أحمد بن حامد حامد الغامدي ناسخ آلة ah.alghamdi@psau.edu.sa 011588-0
مشبب بن علي القحطاني مساعد إداري ma.alqahtani@psau.edu.sa 011588-7313
إبراهيم بن سعيد القحطاني مساعد إداري as.qahtani@psau.edu.sa 011588-7318
بدر بن فهد فالح السبيعي مسجل معلومات b.alsubaie@psau.edu.sa 011588-7387
عبد الهادي بن سالم الدوسري مساعد إداري abdalhady.aldosari@psau.edu.sa 011588-7387
بخيت بن فالح الدوسري كاتب b.aldosari@psau.edu.sa 011588-7388

Pages

QR Code for https://cc.psau.edu.sa/en/phone-directory