Directory

You are here

Name Position Phone/Extension E-Mail
professor :Saed Bin nazzal alanzi professor :Saed Bin nazzal alanzi Community College 011588-7300 sn.alanazi@psau.edu.sa
Dr. Nasser Rashed Al Shehhan Dr. Nasser Rashed Al Shehhan Community College 011588-111111 n.shehan@psau.edu.sa
فايز بن سعيد الشهري فايز بن سعيد الشهري مدير الشؤون الإدارية والمالية 011588-7312 f.alshehri@psau.edu.sa
نواف عايد تعبان العنزي نواف عايد تعبان العنزي مدير مكتب عميد الكلية 011588-7300 n.alonazi@psau.edu.sa
مسفر بن مطلق الدوسري مشغل أجهزة حاسب آلي 011588-7316 m.aldossrey@psau.edu.sa
محمد قاسم عبده حكمي نجار 011588-7393 m.hakami@psau.edu.sa
طلال بن سعيد الشهراني مسجل معلومات 011588-7396 t.alshahrani@psau.edu.sa
محمد بن سعد الشكرة أمين صندوق 011588-7391 m.alshakrh@psau.edu.sa
سطام بن راشد الدبيان مسجل معلومات 011588-7300 s.aldubayan@psau.edu.sa
نايف بن محمد الجعيدي كاتب 011588-0 nm.aljaeidi@psau.edu.sa
ماجد بن عبدالله السويلم مساعد إداري 011588-7384 m.alsuwailem@psau.edu.sa
محمد بن إبراهيم الجليفي مساعد إداري 011588-7319 m.algelevi@psau.edu.sa
عبد الرحمن بن محمد المريف مساعد إداري 011588-7388 a.almreef@psau.edu.sa
محمد بن زيد الزير مساعد إداري 011588-7386 m.alzeer@psau.edu.sa
أحمد بن حامد حامد الغامدي ناسخ آلة 011588-0 ah.alghamdi@psau.edu.sa
مشبب بن علي القحطاني مساعد إداري 011588-7313 ma.alqahtani@psau.edu.sa
إبراهيم بن سعيد القحطاني مساعد إداري 011588-7318 as.qahtani@psau.edu.sa
بدر بن فهد فالح السبيعي مسجل معلومات 011588-7387 b.alsubaie@psau.edu.sa
عبد الهادي بن سالم الدوسري مساعد إداري 011588-7387 abdalhady.aldosari@psau.edu.sa
بخيت بن فالح الدوسري كاتب 011588-7388 b.aldosari@psau.edu.sa

Pages

QR Code for https://cc.psau.edu.sa/en/phone-directory-en